1
GOD HET JOU LIEF EN HET 'N WONDERLIKE PLAN VIR JOU LEWE.

God se Liefde

God het die wêreld so liefgehad dat Hy Sy enigste Seun gegee het, sodat die wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.
(Johannes 3:16)

God se Plan

[Jesus sê] ...Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed [dat hulle lewe vol en betekenisvol kan wees].
(Johannes 10:10)

Waarom ervaar die meeste mense nie 'n oorvloedige lewe nie? Omdat...