1
Бог те обича и предлага чудесена цел за живота ти.

Божията любов

"Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот."
(Йоан 3:16)

Божията цел

[Христос каза]: "Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно."
(Йоан 10:10)

Защо повечето хора не живеят така пълноценно? Защото...