ДА ПОЗНАЕМ БОГ лично

Тези четири точки обясняват как може да имаш лични взаимоотношения с Бог и да изживееш живота, за който си създаден.