Удовлетворени ли сте?

Кои думи бихте използвали, за да опишете сегашния си живот като християнин?

Растеж | Разочарован
Обезсърчение | Задоволен
Простен | Устояващ | Страдащ
Радостен | Победен | Завладян
Насам - Натам | Празен
Обезсърчен | Задължен
Близко | Посредствено
Болезнено | Динамично | Вина
Енергичен | Горе-долу | Друго?