1
BOG TE VOLI I NUDI PREKRASAN PLAN ZA SVOJ ŽIVOT.

Božja ljubav

"Uistinu, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni."
(Ivan 3:16)

Božji plan

[Govori Krist] "Ja dođoh da imaju život i izobilje." [Da bi mogao biti pun i smislen]
(Ivan 10:10)

Zašto je to da većina ljudi nema život izobilja? Jer...