1
BŮH TĚ MILUJE A MÁ S TVÝM ŽIVOTEM TEN NEJLEPŠÍ ZÁMĚR.

Boží láska

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
Jan 3,16

Boží záměr

Ježíš řekl: "Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti" [to znamená plný život, který má smysl].
Jan 10,10

Proč je tedy tolik lidí, kteří takto nežijí? Protože...