POZNAT BOHA osobně

Následující čtyři body vysvětlují, jak vstoupit do osobního vztahu s Bohem a poznat život, pro který jsi byl stvořen.