1
JUMAL ARMASTAB SIND JA TAL ON IMELINE PLAAN SINU ELUKS.

Jumala armastus

"Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu."
(Johannese 3:16)

Jumala plaan

[Kristuse sõnad] "Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti." [et see oleks täielik ja tähendusrikas]
(Johannese 10:10)

Miks ei tunne enamus inimesi Jumalat ega ela täisväärtuslikku elu? Sellepärast, et...