Narinig mo na ba ANG APAT NA TUNTUNING ESPIRITUWAL?

Kung paanong may batas na pisikal na sinusunod ang daigdig, gayon din naman, may mga tuntuning espirituwal na may kinalalaman sa iyong kaugnayan sa Diyos.