PAGKILALA SA DIYOS ng personal

Ang apat na bagay na ito ay nagpapaliwanag kung paano magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos at maranasan ang buhay na kanyang inilaan para sa iyo.