1
ISTEN SZERET TÉGED, ÉS CSODÁLATOS TERVE VAN AZ ÉLETEDDEL.

Isten szeretete

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
(János 3,16)

Isten terve

[Jézus mondja:] Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek [=hogy teljes és tartalmas életet éljenek].
(János 10,10)

Mi lehet az oka annak, hogy a legtöbb ember mégsem ilyen életet él? Az, hogy...