1
ԱՍՏՎԱԾ ՍԻՐՈՒՄ Է ՔԵԶ

Աստծո սերը

"«Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ Իր Միածին Որդուն տվեց, որպեսզի ամեն Նրան հավատացող չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա»:"
(Հովհաննես 3:16)

Աստծո հրաշալի ծրագիրը քեզ համար

"Ահա թե Հիսուսն ինչ է ասում. «Ես եկա, որպեսզի [մարդիկ] կյանք. ունենան և լիուլի»:"
(Հովհաննես 10:10)

Գուցե դու հարցնես՝ ինչո՞ւ այդ դեպքում ես չեմ վայելում այդ «լիուլի» կյանքը...Աստվածաշունչը պատասխանում է այդ հարցին: