Төмөнкүлөр жөнүндө уктуңуз беле? ТӨРТ РУХАНИЙ МЫЙЗАМ

Биздин ааламда жаратылыштын табигый мыйзамдары бар экендигин баарыбыз билебиз. Бирок бизге көрүнбөгөн руханий мыйзамдар да бар, адамдын Кудай менен болгон мамилеси мына ушул мыйзамдарга көз каранды.