Pilnas Šventosios Dvasios?

Kurie žodžiai geriausiai apibūdina tavo, kaip krikščionio, būseną šiuo metu?

Augantis| Susierzinęs
Nusivylęs | Patenkintas
Kuriam atleista | Įklimpęs | Kovojantis
Besidžiaugiantis | Nugalėtas | Užsidegęs
Nepastovus | Tuščias
Netekęs drąsos | Krikščionybė – pareiga
Turintis artimą santykį su Kristumi | Paviršutiniškas
Besikankinantis | Dinamiškas | Gyvenantis kalte
Gyvybingas | Abejingas | Kita?