Копнеж за 100% ЖИВОТ

Што те исполнува? Љубов, кариера, забава... Дали срцето ти е полно? Исус нуди многу повеќе од тоа. Еве четири вистини што Библијата ги кажува за нас и нашиот живот.