1
БОГ ТЕ ЉУБИ И ЗА ТВОЈОТ ЖИВОТ ИМА ПРЕКРАСНА ЗАМИСЛА.

Божјата љубов

"Зашто Бог толку го засака светот што го даде Својот единороден син, та секој кој верува во Него да не загине туку да има вечен живот."
(Јован 3:16)

Божјиот план

"Исус вели: „Јас дојдов за да имаат живот и да го имаат изобилно.”"
(Јован 10:10)

Зошто луѓето не ја искусуваат Божјата љубов и Неговата замисла за нивните животи?