ОЮУН САНААНЫ ДӨРВӨН ЗАРЧМЫН ТАЛААР ТА СОНССОН УУ?

Хэрэв та дараах дөрвөн зарчмыг мөрдлөг болговоос Ертөнцийн Эзэнийг өөртөө нээж танин мэдэх бөгөөд эдгээр нь хүмүүн төрөлхтөнд түүний амласан сэтгэл хангалуун амьдралд хүрэхэд туслах болно.