Berpuas hati?

Perkataan manakah yang akan anda gunakan untuk menggambarkan pengalaman anda kini sebagai seorang Kristian?

Bertumbuh | Kecewa
Mengecewakan | Dipenuhi
Diampuni | Terjerat | Bergumul
Gembira | Tewas | Teruja
Turun Naik | Kekosongan
Tawar Hati | Kewajipan
Intim | Tidak Berapa Baik
Kesakitan | Dinamik | Bersalah
Penting | Ok Sahaja | Lain-lainnya?