1
GOD HEEFT JE LIEF EN BIEDT JE EEN GEWELDIG PLAN AAN VOOR JOUW LEVEN.

Gods liefde

"Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft."
(Johannes 3:16)

Gods plan

"[Dit zegt Jezus] "Ik ben gekomen om hen leven in overvloed te geven." [dat het van betekenis zou zijn]"
(Johannes 10:10)

Hoe komt het dat de meeste mensen dit leven in overvloed niet kennen? Omdat...