Czy słyszałeś O CZTERECH PRAWACH DUCHOWEGO ŻYCIA?

Obok praw fizycznych, które rządzą światem materialnym, istnieją także prawa duchowe, które regulują nasz stosunek do Boga.