1
BÓG MIŁUJE CIEBIE I MA DLA TWOJEGO ŻYCIA WSPANIAŁY PLAN.

Miłość Boża

"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne."
Ew. Jana 3,16

Boży plan

"Chrystus Pan mówi: „Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości” [Chodzi tu o życie mające pełną wartość i cel]."
(Ew. Jana 10,10)

Dlaczego jednak większość ludzi nie posiada życia w obfitości? Ponieważ...