1
දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ප්‍රේම කරන සේක. උන්වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතය උදෙසා අනර්ඝ සැලැස්මක් පිරිනමන සේක.

දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය

"මක්නිසාද දෙවියන් වහන්සේ ස්වකීය ඒකජාතක පුත්‍රයාණන් දෙනතරම් ලෝකයාට ප්‍රේම කළ සේක. එසේ කළේ උන්වහන්සේ කෙරෙහි අදහගන්නා සෑමදෙනම විනාශ නොවී සදාකාල ජීවනය ලබන පිණිසය."
(යොහාන් 3:16)

දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම

"(යේසුස් වහන්සේ කතා කරමින්) මා ආවේ ඔවුන්ට ජීවනය ලැබෙන පිණිසත්, එය අධික ලෙස ලැබෙන පිණිසත්ය."
(යොහාන් 10:10)

බොහෝ දෙනෙක් මෙවැනි සඵලවත් පරිපූර්ණ ජීවිතයක් අත්නොදකින්නේ මන්ද ?