Už si počul o ŠTYROCH DUCHOVNÝCH ZÁKONOCH?

Tak, ako existujú fyzikálne zákony, ktoré riadia hmotný svet, tak sú aj duchovné zákony, na ktorých stojí tvoj vzťah s Bohom.