POZNANIE BOHA osobne

Tieto štyri princípy ti pomôžu objaviť, ako spoznať Boha osobne a ako zakúsiť hojný život, pre ktorý si bol stvorený.