1
BOH ŤA MILUJE A MÁ PRE TVOJ ŽIVOT ÚŽASNÝ PLÁN.

Božia láska

"Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život."
(Ján 3,16)

Boží plán

"[Ježiš povedal] Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere [zmysluplný a naplnený život]."
(Ján 10,10)

Prečo väčšina ľudí neprežíva naplnený život? Pretože...