Si zadovoljen?

S katerimi besedami bi opisal svoje dosedanje krščansko izkustvo?

rast v veri | praznina
prizadetost | obupanost
razočaranje | pod prisilo | izpolnjenost
zaupnost | odpuščanje | nič posebnega
ujetost | bolečina
trpljenje | živahnost
veselje | krivda
poraženost | krepkost
vznemirjenost | tako-tako
vzponi in padci | drugo?