A keni dëgjuar për KATËR LIGJET SHPIRTËRORE?

Ashtu siç ka ligje fizike që rregullojnë universin fizik, po ashtu ka edhe ligje shpirtërore që rregullojnë marrëdhënien tënde me Perëndinë.