Të Njohim Perëndinë

Këto katër pika shpjegojnë se si të fillosh një marrëdhënie personale me Perëndinë dhe të përjetosh jetën për të cilën je krijuar.