1
PERËNDIA TË DO DHE TË OFRON NJË PLAN TË MREKULLUESHËM PËR JETËN TËNDE.

Dashuria e Perëndisë

"Po, Perëndia aq shumë e deshi botën, saqë e dha Birin e tij të vetëm, që të mos humbasë kushdo që beson në të, por të ketë jetën e përjetshme."
(Gjoni 3:16)

Plani i Perëndisë

"Jezui tha: “Por unë kam ardhur që të kenë jetë e ta kenë me bollëk” [që ajo të jetë e begatë dhe kuptimplote]."
(Gjoni 10:10)

Pse shumica e njerëzve nuk e përjetojnë jetën me bollëk? Sepse...