1
BOG TE VOLI I NUDI PREKRASAN PLAN ZA TVOJ ŽIVOT.

Božija ljubav

"Jer, Bog je toliko volio svijet da je dao svog jedinorođenog Sina da ko god u njega vjeruje ne propadne, nego da ima vječni život."
Jovan 3:16

Božiji plan

[Hristove riječi]"Ja sam došao da imaju život i da ga imaju u izobilju"[da bi mogao biti ispunjen i smislen].
(Jovan 10:10)

Zbog čega većina ljudi nema život u izobilju? Jer...