Poznavanje Boga Lično

Ove četiri stavke objašnjavaju kako da stupiš u lični odnos sa Bogom i iskusiš život za koji si stvoren.