Да ли си задовољан?

Које речи би искористио да опишеш твоје тренутно искуство хришћанина?

Раст | Фрустрација
Разочарење | Испуњење
Опроштено ми је | Заглављен сам | Борим се
Радостан | Поражен | Узбуђен
Успони и падови | Празнина
Oбесхрабрен | Дужан
Близак | Просјечан
Болан | Динамичан | Крив
Виталан | Осредњи | Друго?